Dary duše budou pro někoho možná dost ezo. Přiznám se, že když se o nich poprvé doslechla, přišlo mi to taky tak. Nějak jsem na ně ale stále narážela (teď bych asi řekla, že mě moje duše vedla), až jsem se ponořila do jejich studia. A tak jsem zjistila, že vědět, kým jsme na úrovni duše, nám pomáhá dennodenně v čistě praktických záležitostech – jak se rozhodnout, jaké akce dělat? Jak se dostat do souladu sama se sebou?

Začnu ovšem trochu obšírněji :).

Co je duše?

Nevím, jestli někdy budu naprosto přesně vědět, jaká je odpověď na tuto otázku :). V současnosti nejvíce souzním s tím, že duše je část Zdroje (Boha, Vesmíru, Lásky, Absolutna, Vesmírného lůna, …. /doplň si podle sebe/) a nese tedy jeho kvality. Zdroj stvořil duše proto, aby mohl zažívat sám sebe, aby rozehrál slovy Stanislava Grofa „Kosmickou hru“, ve které zaujímáme různé role (mimochodem stejnojmennou Grofovu knihu Kosmická hra moc doporučuji).

Duše je stejně jako Zdroj tvůrcem, má tedy schopnost tvořit – svůj život, realitu, svět – svou lidskou zkušenost. Náš lidský život je malířským plátnem a duše malířem.

dary duše jsou energetické kvality, ze kterých je tvořena každá duše - je jich 8 a všichni máme všechny, jen v jiném poměru

Různé úrovně reality a Akáša

Kvantová fyzika rozlišuje 10 dimenzí reality. My jako multidimenzionální bytosti existujeme ve všech deseti. Naše tělo existuje na úrovni třetí dimenze, mysl s myšlenkami a emocemi na úrovni čtvrté dimenze, a duše existuje na úrovni páté dimenze a výš. A páté dimenzi se také říká Akáša a můžeme si ji představit jako takový Vesmírný Google.

Akáša je informační energetické pole, kde jsou zapsány všechny naše skutky a rozhodnutí – o tom se často mluví jako o Akášických záznamech. Každá duše má přístup k těm svým a právě na páté úrovni jsou tyto záznamy její součástí.

Abychom ovšem z Akáši mohli načíst co potřebujeme, musíme vědět, jak se ptát. Představ si, že máš webový vyhledávač, ale neznáš žádné klíčové slovo. To, co dostaneš, je většinou jen hromada nesmyslů.

A co jsou teda ty dary duše?

Dary duše jsou rozdílné energetické kvality, které máme v duši různě nakombinované. Rozlišujeme jich 8 a nejdůležitější je pro nás ta, která tvoří víc než polovinu duše. To je náš hlavní dar. Některé duše mají hlavní dary dva, což znamená, že se musí dostat do souladu s oběma (není to tedy o nic lepší nebo horší než mít jen jeden).

Pak je důležitý ještě druhý a třetí dar. Ty doplňují hlavní dar(y), zároveň ho vyvažují a slouží také jako naše životní výzvy.

Hlavní dar(y) je často něco, co za dar ani nepovažujeme, protože to prostě žijeme. Myslíme si, že to tak mají všichni. A spíš rozvíjíme kvality, které s sebou nesou dary doplňkové (ale nemusí to být vždy pravidlo).

Pozitivní a negativní akce – jak se mám sakra rozhodnout?

Rozlišujeme pozitivní a negativní akce. Akce není rozhodnutí v hlavě, ale opravdu akce ve fyzické realitě. Pozitivní a negativní neznamená dobrý a špatný. Co je pozitivní akce pro mě, nemusí být pozitivní akce pro někoho jiného a naopak. Pozitivní akce je taková, která je v naprostém souladu s naší duší. A negativní vše ostatní.

Pokud neznáme své dary, povahu akce zjistíme až na základě výsledku, který nám přinese a máme asi 70% šanci, že to bude akce negativní.

Jestli je akce pro nás pozitivní nebo negativní ve většině případů zjistíme až na základě výsledku, který nám přinesla. Pokud ale víme, jaké kvality neseme na úrovni duše, víme i jak se rozhodnout v souladu s duší. Už to není pokus-omyl.

Spirála negativních akcí

Každá kvalita (=dar) má svou pozitivní, negativní a nefunkční polohu. Pozitivní a negativní neznamená dobrý a špatný, spíše to jsou dvě strany jedné mince – tvoření a destrukce. Když se dar projevuje v našem životě ve své negativní poloze, ukazuje nám na vztahy a situace, které máme ze svého života eliminovat. A to buď tak, že je změníme či opustíme.

Pokud tak neučiníme, dostaneme se do něčeho, čemu říkám spirála negativních akcí, která nás postupně zavede do nefunkční polohy daru. Nefunkční poloha je často v pravém opaku k té pozitivní. Znamená to, že nejsme v souladu s tím, kým jsme na úrovni duše. Nežijeme tady její podstatu. Tím pádem k nám proudí velmi málo životní energie a hojnost nám drhne. V této poloze je spousta lidí. (Také k tomu přispívá množství různých bloků a omezení, které se v průběhu našich životů staly součásti našich Akášických záznamů, o tom ale v jiném článku).

dary duše mají různé polohy - pozitivní, negativní a nefunkční

Tato spirála negativních akcí vypadá pro každý dar jinak.

A jak souvisí dary duše s hojností?

Dary jsou energetické kanály, kterými k nám proudí životní energie ze Zdroje. Představuju si to jako trubky, kterými teče voda. Ty mohou být buď čisté nebo zanesené. Popřípadě se můžeme rozhodnout používat jen některé (často právě doplňkové). Čím čistější a širší trubka, tím víc energie k nám doputuje.

A tu zbylou energii, kterou potřebujeme pro vědomou tvorbu svého života (protože je to tak, všichni si tvoříme svůj svět), získáváme od jiných lidí. To ovšem nemusí být nutně špatně, pokud je výměna vyvážená. Energie totiž proudí tam, kam jde pozornost.

Ovšem čím více životní energie jsme schopni ze Zdroje absorbovat, tím větší hojnost na všech úrovních (zdraví, vztahy, finance) budeme zažívat, protože Zdroj je nevyčerpatelný, to je jeho podstata.

A jak se ty dary duše dozvím?

Můžu ti je načíst 🙂 Jak jsem psala nahoře, každá duše má přístup ke svým Akášickým záznamům. A když si objednáš načtení, tak mi dovolíš v nich číst. Víc se dozvíš ➳ tady ➳. Anebo klikni na tlačítko ↓↓↓.

Hledáš svou smečku?

Na Facebooku tvořím bezpečný prostor pro ženy, virtuální měsíční chýši, kde je Tvá esence divokosti (aka dary duše) ceněna a kde můžeš být sama sebou. Najdeš tam také rozhovory na nejrůznější témata dotýkající se ženské duše, taneční a sebeláskové tipy a otázky na zamyšlení, které Tě vezmou k sobě samé.

Kategorie: Duše

Baru

Průvodkyně žen, partnerka, máma, žena, která se ráda noří do hloubky své duše. Pořádá ženské kruhy a jiné akce pro ženy. Zaručeně hlavu vypne při zahradničení a práci na rodovém statku, který s mužem postupně tvoří. Má plnou hlavu plánů a celý život na to je uskutečnit. Její heslo je, že svět potřebuje více tvůrců a méně obětí (a více objetí :)).