Pokud jsi mou zákaznicí, odebíráš ode mne novinky nebo navštěvuješ můj web, svěřuješ mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení, tedy aby byly u mne jako v bavlnce.

Seznam se, prosím, jak chráním Tvé osobní údaje, a se zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Obecné nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Přece já, Barbora Lapčíková, IČO 09555331, se sídlem v obci Halenkovice 374, 763 63, zapsaná u Městského úřadu Otrokovice. Provozuji webovou stránku: www.mesicnistezka.cz.

Tvé osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu. Pečlivě také vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním mohou pomáhat.

Pokud se na mne budeš chtít v průběhu zpracování obrátit, můžeš mě kontaktovat pomocí emailu baru@mesicnistezka.cz.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš sama, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Marketing – zasílání newsletterů

Pro marketing eviduji minimální údaje, a to na základě tvého souhlasu, který projevíš potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím políček. 

Double opt-in (dvojí potvrzení)  je opatření proto, aby tě nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně a průkazně tak vyjádříš svůj souhlas se zpracováním tvých údajů. 

Předpokládám, že je ti více než 15 let. Pokud ne, budu k přihlášení vyžadovat souhlas tvého zákonného zástupce. 

Jsi-li již mou zákaznicí, zasílám Ti svoje e-maily z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že tě moje tipy zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejsi mým zákazníkem, zasílám Ti své e-maily s tipy, jen na základě Tvého souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžeš tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě Tvého souhlasu Ti můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat, stačí napsat na baru@mesicnistezka.cz.

 • Poskytování služeb a prodej, plnění smlouvy

Až teprve, pokud se rozhodneš zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáš do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail (případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu).

Tvoje údaje jakožto zákazníka budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

 • Vedení daňové evidence.

Jsi-li zákaznice, Tvoje osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a vedení daňové evidence.

Tvé osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

 • fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy – Pouze na základě Tvého souhlasu můžu využít Tvé fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sama odvoláš. Pokud tak chceš učinit, napiš mi na baru@mesicnistezka.cz.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám:

 • tvou IP adresu,
 • jak dlouho se na stránce zdržíš
 • ze které stránky přicházíš.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu ti můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Tvého souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Své preference můžeš kdykoliv nastavit v Nastavení cookies na tomto webu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Tvým osobním údajům mají přístup jen moji zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: MailerLite, Facebook, Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibuji Ti však, že v takovém případě, budu při výběru na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na jen území EU.

Tvé práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv.

Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj mě prostřednictvím e-mailu.

 1. Máš právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 2. Díky právu na přístup mě můžeš kdykoli vyzvat a já ti doložím ve lhůtě 14 dní, jaké Tvoje osobní údaje zpracovávám a proč.
 3. Pokud se u Tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 4. Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám Tvé nepřesné údaje. Nebo se domníváš, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat. Anebo pokud jsi vznesla námitku proti zpracování.
 5. Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezuješ účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 6. Právo na přenositelnost. Pokud bys chtěla své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Ti informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 20 dní.
 7. Právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymažu veškeré tvoje osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 20 dní. V některých případech jsem ovšem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budu informovat na e-mail.
 8. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máš pocit, že s Tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovoluji si tě ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat tvoje osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez Tvého souhlasu nebudou Tvoje osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.