Slunovratová cena platí ještě:
poznej svou

ESENCI DIVOKOSTI – dary a původ duše

Pochop jaké kvality ztělesňuje tvá duše a jak je žít v každodenním životě

Přivedla tě sem touha se ještě víc poznat? Ještě víc si stoupnout do svých darů, toho, co ti přirozeně jde, co je tvoje zóna génia a začít to v životě víc projevovat?

Dostáváš se do stále stejných situací a nevíš, jak se z nich dostat ven? Nechápeš, co děláš špatně a proč se ti v životě neustále opakují stejné scénáře?

Necítíš se spokojená sama se sebou? Snažíš se napasovat do škatulek a dělat všechny ty věci, které vidíš, že fungují u druhých? Jak to, že nefungují u tebe?

Ocitla ses na rozcestí a nevíš, kterou cestou ve vydat? Hledáš svůj životní směr a hodila by se ti nápověda, kudy dál?

COŽE, jaké trubky? Tyhle?

Tyto ne 🙂 Energetické trubky. Ale je to dobrá metafora. Vysvětlím ji dál 🙂

Co kdybych ti řekla, že ve Vesmíru existuje 8 rozdílných energetických kvalit, které se projevují skrze každou duši. Říká se jim také dary duše.

Tyto energetické kvality slouží jako trubky, kterými nám proudí energie od Zdroje /Vesmíru, Boha, Lásky, Absolutního vědomí, doplň si, co je tvému srdci milé …/.

Když máme této energie dostatek, žijeme spokojený život v radosti, jsme ve flow.

Čím víc jsme v souladu s tím, kým jsme na úrovni duše – tedy sami se sebou, tím snazší pro nás život je. Nesnažíme se nacpat do škatulek, které nejsou pro nás. Neděláme věci, které jdou proti naší přirozenosti a naopak se soustředíme na to, v čem jsme skutečně mistři a co je to naše.

Ty trubky jsou navíc různě velké /podle toho, kolik procent v duši zaujímá daná kvalita/. Mohou být trochu nebo víc zanesené různými fujtablíkybahýnkem, anebo taky úplně ucpané.

Zajímavé, že? A to není všechno.

Každá energetická kvalita (= dar duše) je citlivá na jiný druh bahýnka a proto ji zanáší jiné situace, okolnosti či chování.

Navíc každé to bahýnko se čistí trochu jinak – funguje na něj jiný čistič. A ne vždy hned intuitivně víme, jak tu trubku nejlépe a nejrychleji vyčistit. Někdy se dokonce stane, že si přes všechny naše nejlepší úmysly trubku zakydáme ještě víc

A někdy se můžeme dostat i do takové sestupné spirály, kdy vršíme bahýnko na bahýnko, až máme trubku úplně ucpanou. To pak nám spíš energie takovou ucpanou trubkou uniká, namísto toho, aby přitékala.

Fungovat s ucpanými trubkami se moc nedá. Můžeme se cítit ohromně vyčerpaní – jako když jdeme hlavou proti zdi – frustrovaní, vyhořelí, nespokojení sami se sebou i se svým životem, prostě nic moc

Když ale víš, jak jsou tyto energetické kvality namíchané právě v tvé duši, je pro tebe snazší se rozhodovat tak, aby sis ty trubky nenechala ucpat. Protože víš, co je tvůj kryptonit – to na co jsi nejvíc citlivá a co tě vyhazuje ze souladu sama se sebou a tvými dary duše.

A taky ti je jasné, který z darů je ten hlavní a které naopak vedlejší. Která trubka je ta největší a kterou ti tak přiteče nejvíce energie. A na kterou se tudíž zaměřit a jaké kvality v životě víc rozvíjet.

Jak se stále stávat stále více sama sebou.

Jasně, to je logické. A teď mi Baru řekni, jak se ty dary duše dozvím?

Můžu ti je načíst z tvých Akášických záznamů.

Z čeho že!? Hned vysvětlím 🙂

Akáša je takový vesmírný Google, ve kterém je zaznamenáno vše, co se kdy stalo. A Akášické záznamy dané duše jsou její součástí. Pokud si objednáš načtení, dovolíš se mi do nich podívat. Dary duše načítám v rámci balíčku TVÁ ESENCE DIVOKOSTI.

Co ti přinese balíček Tvá esence divokosti?

Pochopíš, jaké kvality tvá duše nese

a jak se tyto kvality projevují v pozitivní, negativní a nefunkční rovině.

Budeš vědět, která rozhodnutí jsou pro tebe ta pravá

a jak se vyhnout spirále negativních akcí, která vede k nefunkční poloze daru a tvé nespokojenosti.

Dostaneš návod, jak se dostat do souladu se svou duší

tak, abys mohla manifestovat to, pro co jsi sem přišla.

Spousta věcí z tvého života ti zapadne

a pochopíš, proč občas jednáš určitým způsobem. A jak třeba jednat jinak, abys životem plynula s větší lehkostí.

Jana Boor

Transformačná sprievodkyňa žien, Female Embodiment Coach a Kňažka Živeny a moje báječná klientka

„Vďaka načítaniu darov mojej duše som mnohé pochopila, veľa vecí zapadlo na svoje miesto, a aj som pocítila veľkú úľavu.

„Pretože to, ako fungujem, je správne, je to v súlade so mnou a s mojím vyšším ja.

Načítanie Darov Duše od Baru je úplná bomba! Absolvovala som už nespočetné množstvo rôznych osobnostných výkladov a analýz, ale žiaden nesedel tak presne ako Dary Duše. Vďaka načítaniu darov mojej duše som mnohé pochopila, veľa vecí zapadlo na svoje miesto, a aj som pocítila veľkú úľavu. Pretože to, ako fungujem, je správne, je to v súlade so mnou a s mojím vyšším ja.

Okrem samotného výkladu som dostala aj konkrétne odporúčania, ako s darmi pracovať, na čo si dávať pozor a ako žiť s nimi v súlade, a ako bonus aj „hravé listy“ – cvičenia na ešte hlbšie ponorenie sa do seba. A všetko to spolu dáva obrovský zmysel. Myslím si, že každý by mal poznať svoje Dary Duše.

„Konečně mi docvaklo a dospojovalo se mi, kdo jsem. Jsem totiž dlouhodobě v procesu hledání svého poslání a tenhle kousek skládačky mi tam prostě chyběl.

Myslím si, že kdyby každý člověk věděl, v čem ta jeho největší síla spočívá, bylo by dobře nejen jemu, ale i lidem kolem něj

Neskutečně moc děkuji Baru za načtení darů duše. Byla první člověk, který mi o tom něco více řekl, uvedl mě do toho a navíc tak srozumitelně, jasně a celistvě, že moje vděčnost nezná mezí. Konečně mi docvaklodospojovalo se mi, kdo jsem. Jsem totiž dlouhodobě v procesu hledání svého poslání a tenhle kousek skládačky mi tam prostě chyběl.

Dokonce mě to oslovilo natolik, že jsem se o to začala zajímat více. Myslím si, že kdyby každý člověk věděl, v čem ta jeho největší síla spočívá, bylo by dobře nejen jemu, ale i lidem kolem něj.

Terka Tománková

Moje úžasná klientka

Co získáš, když si objednáš balíček Tvá esence divokosti /dary a původ duše/?

Balíček má podobně jako skutečný balíček dvě části.

Tím prvním je obsah – informace, které pro tebe načtu z tvých akášických záznamů.

A tím druhým je forma – jakým způsobem ti je předám. A protože je jedním z mých darů duše řád, který má rád věci vyňuňané do posledního detailu, můžeš se těšit na vskutku dárkové balení ;).

Informace, které ode mě dostaneš:

Načtení hlavního daru duše

Tvůj hlavní dar /či dary, pokud máš dva hlavní/ tvoří minimálně polovinu duše. Je to ta energetická kvalita, která je nám často tak vlastní, že ji ani za dar nepovažujeme. Když mi něco jde samo, tak to přece není nic extra…

Právě naopak!

Pojď se do svého hlavního daru či darů ještě více ponořit. Ještě více si ho uvědom a ještě více ho začni využívat ve svém životě. Taky se může stát, že ho vůbec nepoužíváš a jeho objevení bude pro tebe přelomové.

Načtení doplňkových darů

Dary, které jsou duši zastoupené na druhém a třetím místě doplňují hlavní dar /či dary/ a to vše dohromady tvoří nádhernou mozaiku.

Někdy se až moc spoléháme na tyto doplňkové dary /často právě proto, že nám náš hlavní dar přijde jako něco samozřejmého nebo naopak naopak neznámého/. Jenže…

Tyto dary jsou DOPLŇKOVÉ – ne hlavní. A proto, i když s nimi můžeme být v souladu, tak to jsou stále ty menší trubky /viz výše teorie trubek/, a proto jimi nikdy nemůžeme získat tolik energie jako z největší trubky hlavního daru.

Tajemství původu duše

To, kde se duše poprvé inkarnuje, dokresluje celkový obraz toho, jaká je. Poprvé se totiž inkarnujeme tam, kde to vibračně odpovídá tomu, čím jsme na úrovni duše.

Podobně jako dary duše má i původ duše svůj funkčnínefunkční aspekt. Ten první nás podporuje a ten druhý oslabuje. Když je znáš, je pro tebe mnohem snazší se nefunkční poloze vyhnout. A naopak naplno žít dary polohy funkční.

 • Objev, která z 8 hlavních energetických kvalit je v tvé duši nejvíce zastoupená. Co je tvá zóna génia?
 • Pochop, jaké okolnosti, situace a či druh vztahů působí negativně na to, zda jsi v souladu s tímto darem. Co tě dostává do nesouladu?
 • Nauč se, jak se dostat zpátky do souladu sama se sebou. Získej konkrétní tipy, co funguje a co naopak ne.
 • Poznej, jaké dary doplňují tvůj hlavní dar či dary, jak se projevují a co přináší do tvého života.
 • Pochop, jaké výzvy s sebou tyto dary nesou, abys věděla, jak je včas rozpoznat a necyklit se v nich.
 • Nauč se, jak se vyhnout spirále negativních akcí, která vede k nefunkční poloze darů, ve které životodárnou energii ztrácíme, namísto toho, abychom ji díky darům získávali.
 • Zjisti odkud pochází tvá duše a jak vypadá funkční poloha, ve které tě tvůj původ duše podporuje a jak se naopak vyhnout té nefunkční.

Jakou formou ti je předám:

Videa ke každému z tvých darů

Všechny informace o tvých darech ti srozumitelně vysvětlím ve videích. Dostaneš ode mě ke každému tvému daru jedno.

Ráda vše vysvětluji na příkladech, tak aby byly složité věci snadno uchopitelné a ty sis mohla vše lépe představit. A i tato videa jsou plná konkrétních příkladů a přirovnání – žádná abstraktní omáčka 🙂

Klíč k darům duše

PDF dokument ve kterém najdeš:

 • 14 – 17 stran plných klíčových informací o darech a původu duše
 • přehlednou grafiku ke každému daru, která ukazuje jeho pozitivní, negativní a nefunkční polohu
 • konkrétní akce vedou k nefunkční poloze daru a co dělat místo nich
 • návod, jak přerušit spirálu negativních akcí a dostat se opět do souladu se svými dary
reference na dary duše

Lenka Kolářová

Projektová manažerka a moje báječná klientka

„Nemusím si pripadať že som “moc” alebo “divná” ale práve naopak, využiť to, vidieť to ako DAR, ktorý môžem zužitkovať svojim jedinečným spôsobom.

A keď sa budem pohybovať v poli tohto daru, tak ma to tam bude baviť a budem tam i najväčším prínosom.“

Poznať svoj dar ➡️ Řád / Harmonie ⬅️ je pre mňa skvelé v tom, že už viem prečo nastavovanie řádu, organizovanie, efektivita, ale i krása sú témy, v ktorých mi je moc dobre, kde si nemusím pripadať že som “moc” alebo “divná” ale práve naopak, využiť to, vidieť to ako DAR, ktorý môžem zužitkovať svojim jedinečným spôsobom. Vidím teraz i viac miest, kde by som mohla môj DAR využiť.
A taktiež cítim, že keď sa budem pohybovať v poli tohto daru, tak ma to tam bude baviť 🙂 a budem tam i najväčším prínosom.

Cítím obrovskou vděčnost, že své dary znám, docvaklo mi díky nim tolik věcí, tolik souvislostí, že se to nedá jen tak jednoduše napsat.“

Znát své dary duše, to je dar na celý život.“

Dary jsem si nechala načíst především proto, že jsem se potřebovala ujistit, že jdu správnou cestou. Sama jsem netušila jak moc zásadní pro mě načtení bude. Znát své dary duše, to je dar na celý život. Po načtení mi spadl kámen ze srdce, ujistila jsem se, že jdu správně, že jdu naproti svým darům. Ale tím to neskončilo.

Nehloubám nad dary každý den, ale prostě mě nestále provází. Nacházím v nich mnoho odpovědí. Vím také, jak je nesmírně bolavé, když své dary nechceme přijmout nebo si je odpíráme. Konečně jsem pochopila svoji vnitřní holčičku, po čem toužila a neměla to… přišlo veliké pochopení, soucit a sblížení.

Moc mě baví, jak se občas zastavím, a musím se v duchu smát (někdy i nahlas), protože mi dojde nějaká souvislost mého chování a mými dary. Dary duše jsou pro mě takový maják, ukazují mi směr.

Cítím obrovskou vděčnost, že své dary znám, docvaklo mi díky nim tolik věcí, tolik souvislostí, že se to nedá jen tak jednoduše napsat. Ale hlavně, tohle je jen začátek. Své dary znám několik měsíců ale stále se ukazují nové věci, stále to dosedá…no, je to prostě dar na celý život. Děkuji Baru.

reference na dary duše

Ivana Dudková

Terapeutka a průvodkyně výživou a moje úžasná klientka

Říkáš si teď: „Ty dary duše zní fakt zajímavě. Jsem zvědavá, jaké jsou ty moje.“ nebo “ Tohle musím mít!“ A zajímá tě, kolik celý balíček Tvá esence divokosti stojí.

Zvu tě k tomu se zeptat sama sebe, kolik stojí pocit, že taková, jaká jsem, jsem naprosto v pořádku? A vnitřní jistotavědomí si své sílynádhery?

Ten pocit, když stojíš před zrcadlem a hlavou se ti honí: „Ty jo takhle úžasná jsem…“ Pocit, že vše dává smyslzapadá do sebe.

A co kdybys pochopila, proč se ti v životě opakují určité situace, vzorce chování a věděla jak tyto vzorce prolomit?

A k tomu všemu navíc znala tajemství toho, jak fungovat bez tlaku na sebe, v mnohem větší lehkosti a přirozeném flow? Víš, takové ty dny, kdy jdeš večer spát naprosto blaženášťastná, jak celý den proběhl.

Jak by se ti žilo?

Abych pravdu řekla, je pro mě složité toto vše nacenit, protože si myslím, že hodnota spokojeného života není vyčíslitelná penězi.

A přitom znát své dary duše a začít je žít je cestou k takovému životu.

A neznamená to, že dary duše jsou kouzelnou pilulkou, která změní náš život v nekonečnou pohádku a vše bude jen sluníčkové.

Ty trubky se nám budou ucpávat, takový je život.

Ale když víme, co je ucpává a co s tím dělat, je mnohem snadnější je vyčistit. A taky tomu zanášení předcházet.

Já si moc přeju, aby byl svět plný spokojených šťastných lidí, protože v takovém světě je radost žít. A proto jsem investici do balíčku Tvá esence divokosti stanovila na 3997 Kč.

„Bylo to jako stoupnout si před zrcadlo a wauu takhle hustá jsem? Vidět se úplně celá se všema schopnostma i nedokonalostma a přitom vědět, že přesně takhle se můžu přijmout, protože

…přesně takhle jsem úplně v pohodě.“

Dary duše mi ze začátku přišly hodně ezo. Šla jsem do toho hlavně proto, že Báru znám a věřím jí. Načítání ale příjemně překvapilo. Bylo to jako stoupnout si před zrcadlo a wauu takhle hustá jsem? Vidět se úplně celá se všema schopnostma i nedokonalostma a přitom vědět, že přesně takhle se můžu přijmout, protože přesně takhle jsem úplně v pohodě.

Překvapilo mě, jak přesný to bylo. Jak moc to sedělo. A vědomí, že nic není chyba v matrixu, ale jen nesprávně použitej dar, bylo hodně úlevný.

Dary duše mi asi pořád přijdou dost ezo. Jako game changer mám ale hodit za hlavu všechny předpotopní názory. Takže ve výsledku je jedno, jestli je to moc. Když je to pravdivý a pomáhá, tak je úplně jedno, jakou podobu to má. Díky Baru, bylo mi ctí.

reference na dary duše

Klára Svobodová

spisovatelka, bloggerka, máma bojovnice a moje báječná klientka

Investuj pouze 3997 Kč a objev své

↠ DARY DUŠE ↞

Kdybys s něčím ohledně nákupu potřebovala pomoci nebo poradit, napiš mi na baru@mesicnistezka.cz

Jana Provazníková

Podnikatelka a má úžasná klientka

„Popravdě když jsem to četla vůbec jsem nezažívala nějaké okamžiky šoku, to bylo přesně jako bys mi viděla až do žaludku (teda do nitra duše ) a už mi to teď všechno mnohem lépe zapadá

„Sedí to jak p*del na hrnec.“

Ahoj Baru, chci ti moc poděkovat za dary duše a že jsi to pro mě připravila tak rychle. Sedí to jak p*del na hrnec. Popravdě když jsem to četla vůbec jsem nezažívala nějaké okamžiky šoku, to bylo přesně jako bys mi viděla do žaludku (teda do nitra duše ) a už mi to teď všechno mnohem lépe zapadá. Smála jsem se i brečela. Skutečně teď bývám často odpojená od sebe, od tady a teď a opravdu to má ty následky jak tam píšeš, takže na tom musím rozhodně zapracovat. Moc ti děkuju. Jinak aktivace skvělá. Setkání z duší taky krásné, to si dnes chci přehrát znovu, měla jsem moc rušivých elementů. Musím říct, že jsem koupila spíš ze zvědavosti a jako podporu, protože se mi líbí co děláš a rozhodně to předčilo očekávání. Jsi boží.

A to není všechno, mám pro tebe dárečky 🙂

Moc mi záleží na tom, abychom své dary duše nejen znali, ale skutečně je žili.

A tak jsem nachystala 4 úžasné BONUSY, které tě v tom podpoří.

BONUSY, díky kterým začneš své dary duše žít:

Hravé listy

Myslím si, že jen znát své dary duše a nic dál s tím nedělat je obrovská škoda.

Hravé listy jsou pozváním k dalšímu zkoumání tvých darů a výzev. Jak zrovna ty ztělesňuješ danou energetickou kvalitu?

 • Zamysli se nad 10+ introspektivními otázkami a prozkoumej, jak to máš se svými dary právě ty
 • Vyzkoušej si 6 technik pro ještě hlubší propojení s tvými dary

Video jak se svými dary duše pracovat

Všechny moje postřehytipy, jak se svými dary pracuji já, jsem shrnula do jednoho bonusového videa.

Prozradím ti, k čemu jsem si za svou praxi, kdy dary duše načítám a provázím jimi ostatní, došla.

Aktivace darů duše

Záleží mi na tom, abys své dary skutečně používala, protože jen o nich vědět je něco naprosto jiného než je žít.

Proto jsem připravila aktivaci darů. Pomocí nahrávky se ponoříš do svého vnitřního světa a aktivuješ své dary ve svých Akášických záznamech. Jedná se o niternou vnitřní práci na energetické úrovni.

Meditace Setkání s duší

„Všechny odpovědi máme v sobě.“ To je něco, čemu bezmezně věřím, a k čemu vedu své klientky. Naše duše je náš nejlepší rádce.

V této meditaci se naladíš na tu svou a získáš odpovědi na své otázky, procítíš si vlnu podpory a opravdu si stoupneš do pocitu, že tady na to nejsi sama.

„Připomenutí mých osobních darů mě vrátilo do jejich středu, ukotvilo mě to v nich a já z nich teď mohu čerpat a lépe je využívat.“

„Osobně bych to doporučila všem lidem na světě.“

Připomenutí mých osobních darů mě vrátilo do jejich středu, ukotvilo to v nich a já z nich teď mohu čerpat a lépe je využívat. A za to ti moc děkuji 🙏❤️

Při aktivaci daru mě tekly slzy dojeti a lásky.

Máš neuvěřitelnou moc člověku změnit život pokud o to stoji, a já osobně bych to doporučila všem lidem na světě. Aby se vrátili k sobě a začali plně využívat všeho, co jejich vlastní duše má k dispozici, co jsme si donesli ze své Božskosti sem na Zemi a co nám všem může nejen obohatit život, ale naplnit ho, rozvinout do krasy a žít v souladu sám se sebou i celým vesmírem a stvořením 🤍 děkuji.

Pavla Irjanová

Tvůrkyně nádherných věcí a Kouzelné zahrady. A taky moje báječná klientka.

Tak si to shrňme:

V balíčku Tvá esence divokosti /dary a původ duše/:

 • Objevíš, která z 8 hlavních energetických kvalit je v tvé duši nejvíce zastoupená. Co je tvá zóna génia? Zjistíš, jaké okolnosti, situace a či druh vztahů působí negativně na to, zda jsi v souladu s tímto darem. Co tě dostává do nesouladu?
 • Naučíš se, jak se dostat zpátky do souladu sama se sebou a vyhnout se tak spirále negativních akcí. Získáš konkrétní tipy, co funguje a co naopak ne.
 • Poznáš, jaké dary doplňují tvůj hlavní dar či dary, jak se projevují a co přináší do tvého života a pochopíš, jaké výzvy s sebou tyto dary nesou, abys věděla, jak je včas rozpoznat a necyklit se v nich.
 • Zjistíš, odkud pochází tvá duše a jak vypadá funkční poloha, ve které tě tvůj původ duše podporuje a jak se naopak vyhnout té nefunkční.
 • Formát: Obsáhlý PDF klič a videa ke každému z tvých darů.

Navíc jako BONUS ode mě dostaneš:

 • Hravé listy, díky kterým se do svých darů ještě víc ponoříš. Obsahují 10+ introspektivních otázek6 technik, jak se se svými dary ještě víc propojit.
 • Bonusové video Jak se svými dary duše pracovat, ve kterém se s tebou podělím o všechny mé tajné fígletipy z praxe se stovkami klientek a klientů.
 • Aktivaci darů, ve které se ponoříš do sebe aktivuješ své dary ve svém energetickém poli, aby sisi je ještě víc zvědomila.
 • Meditaci Setkání s duší, ve které se napojíš na svou dušizískáš od ní vedení.

Investuj pouze 3997 Kč a objev své

↠ DARY DUŠE ↞

Kdybys s něčím ohledně nákupu potřebovala pomoci nebo poradit, napiš mi na baru@mesicnistezka.cz

Martina Nentvichová

Projektová manažerka a moje úžasná klientka

„Načtení darů pro mě bylo ujištěním a potvrzením. Bylo potvrzením, že si jen něco nevymýšlím, že se nejedná jen o mé představy. A také mě ujistilo, že se dokáži řídit hlasem své duše, která mě vede.“

„Sedí to úplně přesně!“

Už 14 dní si žiju se svými dary, tedy 14 dnů uplynulo od tvého výkladu. Své dary se nyní snažím vědomě vnímat ve svém každodenním životě. A sedí to úplně přesně! Už nějaký ten pátek pracuji sama na sobě a také se svými silnými stránkami, takže výklad pro mě nebyl úplným překvapení. Co je ale moc důležité – načtení darů pro mě bylo ujištěnímpotvrzením. Bylo potvrzením, že si jen něco nevymýšlím, že se nejedná jen o mé představy. A také mě ujistilo, že se dokáži řídit hlasem své duše, která mě vede. Moje dary, které jsi mi představila, se snažím už dlouhodobě uplatnit ve své práci. A je pro mě moc důležité vědět, že nejsem úplně mimo a neplýtvám zbytečně svou energií.

Krásná a moc důležitá jsou upozornění na to, čeho se v životě vyvarovat, čeho si všímat, jak se projevujeme, když nemůžeme ventilovat svůj dar do světa. Opět všechny své stinné stránky moc dobře znám a je pro mě úlevou vědět, že je to přirozený projev toho, že nejsem autentická, že ze sebe nedávám to nejcennější, a také je to návod, co a jak mohu změnit. Baru, děkuji, bylo to obohacující a napínavé a dále se všemi informacemi pracuji!

Chceš si načtení ještě rozšířit o další informace? Můžeš do objednávky přihodit jeden nebo oba následující balíčky za nejvýhodnější cenu:

Rozšíření #1: Dary duše pro podnikání obsahuje:

Dary a původ duše a podnikání

Co ti jde v podnikání snadno a na co si naopak dát pozor? Jaké jsou tvé výzvy a co s nimi?

Na co se v podnikání zaměřit, aby ses v něm cítila spokojená, ve flow, prostě aby bylo tvoje?

Načtení organizujícího principu duše

Jak je tvá duše uzpůsobena organizovat si úkoly ve hmotě?

Když tohle víš, přestaneš se tlačit do věci, které ti nejsou vlastní, a najdeš si svůj styl organizace času bez ohledu na to, co zrovna doporučují ostatní /a tobě to třeba vůbec nefunguje/.

Podrobný PDF klíč

Všechny tyto informace ti předám v podobně PDF dokumentu.

12 – 16 stran nabitých praktickými informacemi, nejlépe jak využít své dary duše pro podnikání.

Rozšíření #2: Balíček Načtení bloků a limitů a jejich energetické čištění

Načtení karmických vzorců, bloků a limitů

Jaké bloky a limity z tohoto i minulého života ti brání v tvém záměru?

Jaké karmické vzorce se ti opakují stále dokola a jak se z nich vymanit?

Energetické čištění

Všechny bloky, limity a vzorce společně vyčistíme na energetické úrovni. To ti dá spoustu energie na to, změnit je i ve fyzické realitě a svém myšlení.

Pak ode mne ještě dostaneš čistící úkol, abys vše správně ukotvila ve hmotě.

Osobní konzultace + záznam

V délce 1,5 h, ve které se spolu na všechny načtené karmické vzorce podíváme. Pomůžu ti si uvědomit, jak se projevují ve tvém životě, aby sis jich lehce všimla a mohla je změnit. Společně také vymyslíme, jaké nové kroky podniknout, abys tyto vzorce prolomila.

BONUS: Moje podpora ve zprávách

Po dobu 21 dní od čištění ti držím prostor a podporuji tě, abys procesem prošla v co největší jemnosti.

Jsem ti také k dispozici na Messengeru. Můžeš mi tak napsat nebo nahrát zprávu a já se ti ozvu zpět s dalšími vhledy či podporou.

BONUS: Aktivace čištění bloků

Jako bonus ode mě dostaneš velmi silnou aktivaci, kterou si můžeš pustit kdykoliv, kdy se budeš cítit zaseklá a která ještě celkové čištění podpoří.

BONUS: Otázky a afirmace

Během načítání ke mě chodí různé otázky na zamyšlení, které tě navedou na to, jak bloky mohou projevovat ve tvém životě a jak je můžeš rozpustit.

Stejně tak mi do mysli skáčkou různé afirmace a nová přesvědčení, která ti pomohou změnit

Markéta Nováková

průvodkyně těhotenstvím, autorka projektu DIVOKO HLUBOKO a moje úžasná klientka

Témata, která pro mě vždycky byla neřešitelná a těžká se najednou rozpouští a přichází ke mně nové způsoby, jak s nimi pracovat v lehkosti.

„Díky celému procesu jsem se dostala ještě mnohem víc k sobě, do ještě větší pravdivosti.“

Čištění bloků s Baru jsem si dopřála asi před pěti týdny a jenom koukám, co se za tu dobu všechno proměnilo. Témata, která pro mě vždycky byla neřešitelná a těžká se najednou rozpouští a přichází ke mně nové způsoby, jak s nimi pracovat v lehkosti. Vůbec nechápu, jak se tohle všechno mohlo udít během pěti týdnů. Díky celému procesu jsem se dostala ještě mnohem víc k sobě, do ještě větší pravdivosti. Baru mi pomohla nahlédnout moje nefunkční vzorce a taky to, z čeho pramení. Jsem vděčná, že jsem do čištění šla. A zrovna s Baru… Děkuju ti za tvoje laskavé vedeníotevřené srdce. Za to, že ti můžu říct cokoli a vím, že nebudu souzena. Za bezpečí, které vytváříš. A za držení prostoru, díky kterému jsem se po těch několik týdnů cítila tak silně podporovaná. Děkuju. A těším se na příště. (Nějak tuším, že tohle nebylo naposled.)

Tak teď už víš všechny informace a nastává okamžik rozhodnutí. Co si zvolíš?

Vezmeš si modrou pilulku, zavřeš stránku a budeš pokračovat dál ve svém každodenním životě.

Anebo si vezmeš červenou a objevíš, kým skutečně jsi na úrovni duše a jak žít svůj život v souladu sama se sebou svým jedinečným nastavením v radosti a flow.

Investuj pouze 3997 Kč a objev své

↠ DARY DUŠE ↞

Kdybys s něčím ohledně nákupu potřebovala pomoci nebo poradit, napiš mi na baru@mesicnistezka.cz

Máš otázky? Já mám odpovědi 🙂

Co k načtení potřebuješ?

Potřebuji tvé datummísto narození, celé jménopříjmeníjméno a příjmení při narození, abych tě našla v Akáši (alias Vesmírném Googlu). Tyto informace si od tebe vyptám pomocí dotazníku, který ti přijde v e-mailu po zaplacení objednávky. Čím dřív mi ho vyplníš, tím dřív mohu začít načítat.

Jak to celé probíhá?

Vyplň objednávku. Po jejím uhrazení ti pošlu e-mail s dotazníkem, ve kterém se tě vyptám na údaje, které potřebuji k načtení (viz odpověď výše). Až budu mít vše potřebné, do 10 pracovních dní načtu tvé dary a vytvořím materiály. Ty ti potom pošlu spolu se všemi bonusy na e-mail, který jsi uvedla v objednávce.

Jdou načíst všechny duše?

Ne, někdy k záznamům nedostanu přístup. Pokud se to stane, obratem ti vrátím peníze. Ale z mé zkušenosti se to téměř neděje.

Jak s tím souvisí astrologie, numerologie a tak?

Duše si vybírá datum, místo i čas narození, tak, aby to korespondovalo s tím, jaká je. Proto astrologické, numerologické a jiné rozbory sedí. Osobně studuji i genové klíče a human design a vidím v tom velké paralely s dary duše. Velký rozdíl vidím v tom, že astrologie a podobné obory popisují až danou inkarnaci, kdežto dary duše (nebo v mém pojetí esence divokosti) popisují přímo danou duši.

Můžeš se splést?

Možné je vše, takže můžu :). Ale dělám vše pro to, aby se to nestalo. Akáša vždy odráží záměr, s jakým do ní vstupujeme a ten můj záměr je dostat co nejpřesnější čtení pro danou duši. Vždy si žádám o co největší pravdivost a čistotu informací, abys dostala přesně takové informace, jaké zrovna potřebuješ.

Načítáš i muže?

Ano. Ačkoliv mnohem více pracuji se ženami a také tomu uzpůsobuji tón hlasu, mezi mé klienty patří i muži.

Poskytuješ nějakou garanci?

Na osobní služby garanci vrácení peněz neposkytuji, protože načtení a příprava materiálů mi zabere čas, který mi nikdo nevrátí.

Můžu si objednat čtení pro někoho jiného?
Jak vypadá samotné načtení?

Nejprve se naladím na sebe a pak na Akášu a požádám přístup ke konkrétní duši podle údajů zmíněných výše. Poté kladu seznam otázek a odpovědi si ověřuji kyvadlem. Často mi odpověď do hlavy „skočí“ už dřív, ale jistota je kulomet ;). Těžko se to popisuje a z venku to vypadá slovy mého muže „že si jen tak hraju s kyvadýlkem“. Informace, které načtu, jsou ovšem nesmírně cenné a myslím, že reference mluví za vše :).

Kde ses to naučila?

Nejprve jsem absolvovala základní trénink načítání darů u Alessandry Lanzafame a pak jsem vstoupila do výcviku Soul Realigment® přímo k zakladatelce této modality Andrreyi Hess. U Andrrei jsem absolvovala všechny tři úrovně (Soul Realigment® level 1-3) a získala certifikát Soul Realigment® Advanced Practitioner.

Dále jsem prošla také kurzy Soul Realigment® for business (načítání energií podnikání a jak se jednotlivé dary projevují v podnikání) Manifesting Blueprint (manifestační mapa), Vital Force Energy Masterystále se u ní v načítání vzdělávám dál, protože mi dává smysl učit se přímo od zdroje 🙂.

Můžeš mě načítání darů duše naučit?
A kde se vzala esence divokosti?

Celou mou tvorbou se prolíná archetyp divoké ženy a doprovází mě již více než dekádu i v osobním životě. Divokost pro mne je nejvyšší stupeň autenticity. Žít svou divošku znamená být věrná sama sobě. A co je víc autentičtější než to, čím jsme na úrovni duše?

Chtěla bych k darům osobní konzultaci s tebou.

Tu si klidně můžeš potom doobjednat – napiš mi na baru@mesicnistezka.cz. V konzultaci kombinuji koučink (jsem Mindvalley certified life coach) a další vhledy k darům duše. Můžeme probrat tvou konkrétní kombinaci darů, nebo ti dám náhled na to, co řešíš, optikou darů.

Dary duše už mám načtené od někoho jiného.

V tom případě je znovu načítat nebudu. Mohu ti ale nabídnout konzultaci či koučink k darům duše. Pokud máš zájem, napiš mi na baru@mesicnistezka.cz.

Můžu si někdy v budoucnu doobjednat rozšíření pro podnikatelky nebo energetické čistění bloků?

Samozřejmě. Jen podotýkám, že nejvýhodnější je objednat si tato rozšíření spolu s dary duše.

Co dalšího umíš načíst?

Fuu, spoustu věci 🙂 V nabídce mám třeba program Mistrovství manifestace, jehož jádrem je načtení osobní manifestační mapy. To je unikátní způsob duše, jak manifestuje ve hmotě.

Pak umím načíst energie v domově či na na pozemku a vyčistit, co tam být nemá.

Pokud podnikáš, mohu ti nabídnout provázení při tvorbě podnikání na míru tvé duši.

Dále načítám specializace duše, duchovní průvodce, životní lekce, vztahovou karmu (tu umím i vyčistit), různé bloky a limity či organizující princip duše. Je toho tolik, že to ani nemám vše na webu (zatím) :). Jestli chceš, napiš mi na baru@mesicnistezka.cz probereme nejvhodnější čtení přímo pro tebe.

Chci s tebou spolupracovat dlouhodobě.

Napiš mi na baru@mesicnistezka.cz, nezávazně si zavoláme, probereme možnosti a vybereš si tu, která pro tebe bude ta pravá.